Türk Üroloji Akademisi & Bristol Üroloji Enstitütüsü Bristol Ürodinami Kursu

28-29-30 Eylül 2019

Daha önce iki kez l İstanbul’da başarı ile gerçekleştirdiğimiz ICS onaylı ve sertifikalı “Bristol Ürodinami sertifikasyon kursu”nun bu yıl üçüncüsünü 28-29-30 Eylül 2019’da yeniden İstanbul’da gerçekleştiriyoruz.

Ürodinami; alt üriner sistem semptomlarının anlaşılmasında ve Üroloji ile birlikte farklı disiplinlerde de vazgeçilmez bir testtir. Uluslararası düzeyde düzenlenen bu kursta, Ürodinami alanında temel bilgiler, hands-on cihaz eğitimleri, hasta ve klinik bazlı örneklerin yorumlanması ve hasta başı eğitimleri olmak üzere toplam üç günlük kapsamlı bir eğitim programı yer alacaktır.

Kursumuzda uluslararası düzeyde konunun uzmanı eğiticilerle hem teorik hem de pratik eğitim verilecektir. Kursumuzda lokal kurs direktörü Prof. Dr. Rahmi Onur, eğiticiler ise Bristol Üroloji Enstitüsünden Prof. Dr. Hashim Hashim, Prof. Dr. Marcus Drake ve Marmara üniversitesinden Prof. Dr. Selçuk Yücel olacaktır. Kursun üçüncü gününde hasta başı eğitimler Türk Üroloji Akademisi’nin eğiticilerinden Doç. Dr. Murat Dinçer, Doç. Dr. Kadir Önem ve Doç. Dr. Burhan Coşkun tarafından verilecektir.

Bu önemli kursun tüm katılımcılar için ürodinami alanında eğitim açısından standardizasyona büyük katkı sağlayacağı inancındayız. 28-29-30 Eylül 2019’da “ICS onaylı ve sertifikalandırılacak” olan bu kursta görüşmek üzere.

Prof. Dr. Rahmi Onur
Kurs Başkanı

Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu
Türk Üroloji Akademisi Başkanı

“ICS ONAYLI VE SERTİFİKALI”

  • Ürodinamiye genel bakış

  • Kadın, erkek ve çocukta ürodinami incelemeleri

  • Klinik örneklerle ürodinami incelemeleri

  • Ürodinamide iyi rapor yazma

  • Artefaktlar ve test sonucuna etkileri

  • Ürodinaminin klinik karar vermeye etkisi

  • Ürodinamiye ait tüm teorik ve hasta başı eğitimler

  • Örneklerle ürodinami sonuçlarının yorumlanması

2019 - 3. Ürodinami Kursu

2019 Ürodinami Kursu

İlk Kurs

Titanic Hotel

Kayıt ücretleri ve paketler hakkında daha fazla bilgi alın