Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi-Bristol Üroloji Enstitüsü Bristol Ürodinami Kursu

“ICS ONAYLI VE SERTİFİKALI”
9-10-11 Şubat 2019, İstanbul

İlk kez geçtiğimiz yıl İstanbul’da başarı ile gerçekleştirdiğimiz ICS onaylı ve sertifikalı “Bristol Ürodinami sertifikasyon kursu”nun bu yıl ikincisini 9-10-11 Şubat 2019’da yine İstanbul’da gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ürodinami; alt üriner sistem semptomlarının anlaşılmasında en değerli testtir. Yalnızca Üroloji’de değil  farklı disiplinlerde de yaygın olarak kullanılır. Uluslararası düzeyde düzenlenen bu kursta, Ürodinami alanında temel bilgiler, hands-on cihaz eğitimleri, hasta ve klinik bazlı örneklerin yorumlanması ve hasta başı eğitimleri olmak üzere toplam üç günlük kapsamlı bir eğitim programı yer alacaktır.

Eğitim alması önerilen kursiyerler; Tıpta uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlileri, Üroloji, Kadın hastalıkları ve Fizik Tedavi uzmanları, ürodinami hemşire ve teknisyenleridir. Eğiticiler; lokal kurs direktörü; Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rahmi Onur, Bristol Üroloji Enstitüsünden Prof. Dr. Hashim Hashim ve Prof. Dr. Marcus Drake olarak belirlenmiştir.

Bu önemli kursun tüm katılımcılar için ürodinami alanında eğitim açısından standardizasyona büyük katkı sağlayacağı inancındayız.  9-10-11 Şubat 2019’da “ICS onaylı ve sertifikalandırılacak” olan bu kursta görüşmek üzere.

Prof. Dr. Rahmi Onur
Kurs Başkanı

Titanic Hotel

Kayıt ücretleri ve paketler hakkında daha fazla bilgi alın

2019 Ürodinami Kursu

İlk Kurs